Giao diện bán hàng trên máy bán hàng cầm tay Mpos/ Điện thoại HĐH Android

Giao diện bán hàng là mục hướng dẫn dành cho nhân viên khi thực hiện order tại cửa hàng.

1. Đăng nhập và Đăng xuất/Cắt ca

1.1 Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập cho nhân viên tại cửa hàng:

Chọn biểu tượng của LOOP trên màn hình MPOS. Tại giao diện đăng nhập, lần lượt nhập số điện thoại và mật khẩu mà nhân viên được cấp quản lý cung cấp, sau đó ấn Đăng nhập.

Giao diện chính của phần mềm bán hàng trên MPOS sẽ hiển thị như dưới đây:

1.2 Đăng xuất

Hướng dẫn đăng xuất trên máy bán hàng cầm tay Pos:

 • Chọn Biểu tượng ba gạch ngang (góc trái trên cùng màn hình chính máy POS), chọn Đăng xuất.

 • Chọn chấp nhận: Đăng xuất tạm thời, mà không kết thúc ca.

 • Sau đó màn hình sẽ trở về giao diện đăng nhập đầu ca.

2. Hướng dẫn thao tác trên máy MPOS và Điện thoại HĐH A

2.1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm LOOP Smart POS

Hướng dẫn sau đây tại mục 2.1 sẽ được chia làm 2 phần chính dựa theo hình thức thanh toán đơn hàng của khách hàng.

 • Hình thức thanh toán trả trước: Khách hàng thanh toán hóa đơn rồi nhận món sau.

 • Hình thức thanh toán trả sau: Khách sử dụng món trước rồi mới thanh toán hóa đơn.

2.1.1 Hình thức thanh toán trả trước

a. Hướng dẫn chọn món

Tại giao diện chính, nhân viên chọn món ăn thuộc từng danh mục vào đơn hàng bằng cách ấn vào tên món hoặc ấn vào biểu tượng 3 chấm để điều chỉnh chi tiết món.

Sau khi chọn Điều chỉnh chi tiết món, có các tùy chọn ví dụ như: Hương vị, đường/ đá, dựa vào thiết lập của cấp quản lý trên dashboard cho từng món. Tích vào các chọn của khách hàng trong mỗi tùy chọn, điều chỉnh số lượng món và ấn “Thêm món” để thêm món vào đơn hàng.

Sau khi thêm món, chọn “Giỏ hàng” để xem danh sách các món đã chọn, bớt món hoặc hủy đơn. Ấn vào tên món để xem thông tin chi tiết.

b. Hướng dẫn tạo đơn hàng nhanh

Tại màn hình chính, chọn biểu tượng “Tạo món nhanh”. Đây là chức năng cho phép nhân viên tạo nhanh món ăn mới chưa có trong menu mà cấp quản lý chưa kịp tạo trên Dashboard để thực hiện giao dịch.

Ví dụ: Menu của cửa hàng có món mới là Tiramisu nhưng quản lý chưa kịp thêm trên Dashboard . Nếu có một khách hàng muốn gọi món đó thì nhân viên có thể sử dụng chức năng “Tạo món nhanh”.

Sau khi tạo món nhanh, món ăn sẽ xuất hiện trong “Giỏ hàng” để nhân viên điều chỉnh số lượng và tạo đơn hàng.

c. Hướng dẫn chọn hình thức ăn

Khi tạo đơn hàng, nhân viên cần lựa chọn “Hình thức ăn” của từng đơn hàng. Từ đó, hệ thống có thể xuất báo cáo doanh thu đến từ từng hình thức ăn, cho phép cấp quản lý theo dõi và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chọn 1 trong 3 hình thức ăn gồm: Ăn tại bàn, Mang đi, Giao hàng.

 • Ăn tại bàn: Là hình thức ăn mà khách đến cửa hàng sử dụng dịch vụ

 • Mang đi: Là hình thức mà khách tới cửa hàng mua đồ mang về

 • Giao hàng: Là hình thức mà khách đặt qua các kênh giao hàng: Grab, Now,...

d. Hướng dẫn chọn giảm giá

Trong quá trình tạo đơn hàng, ấn vào “Giảm giá” và chọn chương trình giảm giá trong danh sách giảm giá đã được cài đặt trên để áp dụng vào đơn hàng.

e. Hướng dẫn thanh toán

Sau khi tạo đơn hàng, ấn vào “Đặt món” để tiến hành thanh toán.

Tại giao diện thanh toán, nhân viên cần lưu ý các vấn đề sau trước khi thanh toán:

 • Chọn loại hình thanh toán, ví dụ như: Tiền mặt, MoMo, thẻ ngân hàng, hình thức khác.

 • Chọn chương trình giảm giá cho đơn hàng

 • Chọn thêm món mới vào đơn hàng

Cuối cùng, ấn “Thanh toán” để thanh toán đơn hàng.

(!) Trong quá trình thanh toán này, nếu ấn vào mũi tên Quay lại màn hình chính, đơn hàng sẽ chuyển sang phần “Đơn chưa hoàn thành”. Các món trong đơn hàng vẫn sẽ trừ vào số lượng trong kho kể cả khi chưa thanh toán.

Giao diện Đơn chưa hoàn thành

f. Hướng dẫn xem đơn hàng đã bán

Tại màn hình chính của phần mềm, chọn biểu tượng 3 gạch phía trên cùng bên trái, sau đó chọn mục “Đơn đã bán” để xem lại các đơn hàng đã bán. Bạn có thể chọn xem theo ngày, hoặc ấn vào biểu tượng kính lúp ở góc phải để tra cứu đơn cụ thể theo mã đơn. Mã đơn được lấy từ mục Giao Dịch trong mục Báo cáo ở web dashboard. Sau khi chọn đơn cụ thể, bạn có thể thao tác in lại hoá đơn hoặc đánh lỗi đơn đó.

g. Hướng dẫn xem đơn hàng chưa hoàn thành

 • Đơn hàng chưa hoàn thành là các đơn hàng khi nhân viên thu ngân order và tới bước thành toán, vì lí do nào đó nhân viên không tiếp tục ấn thanh toán (app bị thoát ra, ấn quay lại, bấm nhầm, ...) . Sau khi vào mục này, có thể tiếp tục order lại hoặc xoá đơn hàng đó đi

 • Tại màn hình chính của phần mềm, chọn biểu tượng 3 gạch phía trên cùng bên trái, sau đó chọn mục “Đơn chưa hoàn thành” để xem các đơn hàng chưa hoàn thành trong 1 ngày. Ấn vào từng đơn hàng để tiếp tục thanh toán hoặc xoá bỏ.

h. Hướng dẫn đánh lỗi đơn

Chọn Xác nhận lỗi để đánh dấu và chỉnh sửa nếu có sự thay đổi trong đơn hàng đã thanh toán. Những thay đổi trong đơn hàng thường bao gồm: thêm hoặc bớt món ăn, thay đổi phương thức thanh toán, hủy đơn hàng.

 • Chọn Biểu tượng X để bỏ món ra khỏi đơn hoặc chọn Lỗi cả đơn để bỏ tất cả món trong đơn.

 • Chọn Lý do của khách hàng khi muốn hủy món trong đơn hàng.

 • Chọn dấu quay lại ở góc trái màn hình để quay lại menu để chọn thêm món vào đơn hàng

 • Ấn Xác nhận để đánh lỗi đơn và thanh toán lại đơn. Những đơn hàng bị đánh lỗi này sẽ được đánh dấu trong danh sách “Đơn đã bán”.

(!) Hóa đơn lỗi cần được xác nhận trên Dashboard bởi cấp quản lý để được tính vào phần Doanh thu trong ca.

i. Hướng dẫn tạo đơn ngoại tuyến

Khi tại cửa hàng bị mất kết nối mạng, nhân viên vẫn có thể tạo đơn hàng như bình thường. Đơn sẽ được lưu vào mục Đơn ngoại tuyến và tự được đồng bộ lên hệ thống quản lý sau khi có mạng trở lại, giúp cấp quản lý theo dõi tình hình bán hàng trong lúc mất mạng.

2.1.2 Hình thức thanh toán trả sau

a. Hướng dẫn chọn bàn

Đối với đơn hàng theo hình thức thanh toán trả sau, nhân viên cần chọn bàn trước khi thêm món vào đơn hàng.

Nhân viên ấn vào bàn trống (màu xanh) để chọn bàn cho khách hàng mới đến hoặc ấn vào bàn đã có người ngồi (màu đỏ) để tiếp tục thêm món vào đơn hàng.

b. Hướng dẫn chọn món

Hướng dẫn chọn món

c . Hướng dẫn tạo món nhanh

Hướng dẫn tạo đơn hàng nhanh

d . Hướng dẫn chọn giảm giá

Hướng dẫn chọn giảm giá

e. Hướng dẫn thanh toán đơn hàng tại bàn

Sau khi khách hàng dùng xong món tại bàn, ấn vào Biểu tượng Bàn, chọn bàn cần thanh toán và ấn Thanh toán để tiến hành thanh toán tại giao diện dưới đây.

Tại giao diện thanh toán, nhân viên thực hiện các thao tác sau để áp dụng thay đổi vào đơn hàng trước khi thanh toán:

 • Nhân viên chọn một trong số các hình thức thanh toán được cấp quản lý thiết lập trên Dashboard, ví dụ như: Tiền mặt, MoMo, thẻ ngân hàng, hình thức khác.

 • Ấn Giảm giá để chọn chương trình giảm giá cho đơn hàng hoặc theo dõi chương trình giảm giá đã chọn khi thêm món cho đơn hàng.

 • Chọn Thêm món để quay lại menu và chọn thêm món cho đơn hàng.

Cuối cùng, ấn Thanh toán để thanh toán đơn hàng.

Trong quá trình thanh toán này, nếu ấn vào mũi tên Quay lại màn hình chính, đơn hàng sẽ chuyển sang phần “Đơn chưa hoàn thành”. Các món trong đơn hàng vẫn sẽ trừ vào số lượng trong kho kể cả khi chưa thanh toán.

Giao diện Đơn chưa hoàn thành

g . Hướng dẫn xem đơn hàng đã bán

Hướng dẫn xem đơn hàng đã bán

h . Hướng dẫn đánh lỗi đơn

Hướng dẫn đánh lỗi đơn

2.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Boost Loyalty CRM

2.2.1. Hình thức thanh toán trả trước

a. Hướng dẫn đăng ký thành viên mới

Tại màn hình chính của phần mềm, chọn biểu tượng 3 gạch phía trên cùng bên trái, sau đó chọn mục “ thành viên” đăng ký thành viên mới cho cửa hàng.

Điền thông tin của khách hàng tại giao diện “Đăng ký thành viên”. Chọn “Đăng ký” đăng ký thông tin thành viên mới.

b . Hướng dẫn tìm kiếm thành viên

Tại mục “thành viên", nhập số điện thoại/ mã thành viên để tìm kiếm thành viên của cửa hàng.

Tại mục “thành viên", nhập số điện thoại/ mã thành viên để tìm kiếm thành viên của cửa hàng.

Sau khi tìm kiếm, chọn để thêm thành viên

c. Hướng dẫn chọn món

Hướng dẫn chọn món

d. Hướng dẫn tạo đơn hàng nhanh

Hướng dẫn tạo đơn hàng nhanh

e. Hướng dẫn chọn hình thức ăn

Hướng dẫn chọn hình thức ăn

f. Hướng dẫn chọn giảm giá

Hướng dẫn chọn giảm giá

g. Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

h. Hướng dẫn xem đơn hàng đã bán

Hướng dẫn xem đơn hàng đã bán

i. Hướng dẫn đánh lỗi đơn

Hướng dẫn đánh lỗi đơn

k . Hướng dẫn tạo đơn ngoại tuyến

Hướng dẫn tạo đơn ngoại tuyến

2.2.2. Hình thức thanh toán trả sau

a. Hướng dẫn đăng ký thành viên mới

Hướng dẫn tìm kiếm thành viên

b. Hướng dẫn chọn bàn

Hướng dẫn chọn bàn

c. Hướng dẫn chọn món

Hướng dẫn chọn món

d. Hướng dẫn tạo món nhanh

Hướng dẫn tạo đơn hàng nhanh

e. Hướng dẫn chọn giảm giá

Hướng dẫn chọn giảm giá

f . Hướng dẫn thanh toán đơn hàng tại bàn

Sau khi khách hàng dùng xong món tại bàn, ấn vào Biểu tượng Bàn, chọn bàn cần thanh toán và ấn Thanh toán để tiến hành thanh toán tại giao diện dưới đây.

Tại giao diện thanh toán, nhân viên thực hiện các thao tác sau để áp dụng thay đổi vào đơn hàng trước khi thanh toán:

 • Nhân viên chọn một trong số các hình thức thanh toán được cấp quản lý thiết lập trên Dashboard, ví dụ như: Tiền mặt, MoMo, thẻ ngân hàng, hình thức khác.

 • Ấn Giảm giá để chọn chương trình giảm giá cho đơn hàng hoặc theo dõi chương trình giảm giá đã chọn khi thêm món cho đơn hàng.

 • Chọn Thêm món để quay lại menu và chọn thêm món cho đơn hàng.

Cuối cùng, ấn “Thanh toán” để thanh toán đơn hàng.

(!) Trong quá trình thanh toán này, nếu ấn vào mũi tên Quay lại màn hình chính, đơn hàng sẽ chuyển sang phần “Đơn chưa hoàn thành”. Các món trong đơn hàng vẫn sẽ trừ vào số lượng trong kho kể cả khi chưa thanh toán

g . Hướng dẫn xem đơn hàng đã bán

Hướng dẫn xem đơn hàng đã bán

h . Hướng dẫn đánh lỗi đơn

Hướng dẫn đánh lỗi đơn

Last updated