Phần mềm

Hướng dẫn chi tiết sử dụng các phần mềm của LOOP Smart POS.

Tổng quan Giao diện LOOP Smart POS:

Giao diện phần mềm của LOOP Smart POS được thiết kế đơn giản và đẹp mắt, giúp bạn dễ dàng sử dụng và theo dõi tình hình hoạt động của cửa hàng:

 1. Thông tin chung: Những thông tin về tài khoản của bạn sẽ được hiển thị bên trên góc phải màn hình.

 • Tên thương hiệu (VD: Dilmah - LOOP Premium)

 • Ngôn ngữ: LOOP Smart POS hiện đang hỗ trợ 3 ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh

  • Tiếng Hàn

  VD: Tiếng Việt

 • Thông tin về tài khoản (VD: Trà Chà)

Nếu thương hiệu của bạn có nhiều chi nhánh, cấp quản lý sẽ được cấp tài khoản nhưng chỉ có thể xem báo cáo về chi nhánh mà mình quản lý.

2. Danh mục các chức năng chính.

3. Báo cáo chi tiết.

Cài đặt tài khoản

Chọn mục Tài khoản trên thanh Danh mục các chức năng chính và bạn có thể thay đổi các thông tin cá nhân của mình tại mục Thông tin:

 • Tên

 • Họ

 • Email

 • Ngày sinh

 • Cập nhật mật khẩu

 • Ảnh đại diện

Mục Pricing & Subcriptions thể hiện thông tin và trạng thái các gói dịch vụ của LOOP Smart POS mà bạn sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng chi tiết sản phẩm:

pageLOOP SMART POSpageLOOP Smart Wifi

Last updated