LOOP's Wiki
Search
K

LOOP Smart Wifi

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Marketing bằng Wifi trong cửa hàng
Đối với thương hiệu đã đăng ký dịch vụ Smart Wifi của LOOP tại các cửa hàng của mình, người dùng có thể quản lý việc marketing qua hệ thống Wifi bằng cách vào trang quản lý LOOP Dashboard: https://dashboard.loop.vn/ và điền thông tin đăng nhập:
Giao diện đăng nhập LOOP Dashboard
Tại giao diện của LOOP Dashboard, chọn phần “Quản lý” trong thanh danh mục chính bên trái và ấn vào mục “Smart Wifi”.
Giao diện mục "Smart Wifi" trong phần "Quản lý"
Đầu tiên người dùng có thể quản lý và theo dõi danh sách các thiết bị Wifi tại từng cửa hàng chi nhánh bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, địa chỉ MAC của thiết bị (một dãy số), ngày tạo bởi người dùng.
Người dùng có thể nhấn vào ô “Thêm thiết bị” để thực hiện thao tác thêm thiết bị Wifi bằng cách điền các thông tin gồm: "Nhà sản xuất", "Địa chỉ MAC" của thiết bị tại mỗi cửa hàng. Sau đó nhấn "Lưu" để tạo thiết bị Wifi hiển thị trên danh sách.
Tiếp theo ở bên dưới người dùng sẽ thiết lập các trang giao diện (gồm 9 mục) hiển thị với khách hàng khi đến cửa hàng và đăng nhập vào wifi. Người dùng có thể thiết lập 1 hoặc nhiều trang để hiển thị trên thiết bị thông minh kết nối wifi của khách hàng (trong hướng dẫn này thiết bị đó sẽ được coi là điện thoai). Sau đây là hướng dẫn người dùng thao tác với các mục này.

1. Trang đăng ký

Tại mục "Trang đăng ký" người dùng sẽ thiết lập các câu hỏi hiện lên trên giao diện của trang đăng ký. Trang đăng ký là một trang hiện lên yêu cầu khách hàng của người dùng điền thông tin đăng ký thành viên khi truy cập vào Wifi lần đầu.
Giao diện thiết lập "Trang đăng ký"
Có thể thấy trên màn hình điện thoại minh họa ở phía bên phải rằng khách hàng của người dùng phải trả lời các câu hỏi người dùng đưa ra và sau đó nhấn vào nút da cam để kết nối vào Wifi. Người dùng có thể thiết lập giao diện trang đăng ký với các danh mục sau:
Danh mục
Phần nội dung xuất hiện trên giao diện
Hình thức hotspot
Phần 1: Nhập mã truy cập Wifi
Tên khách hàng
Phần 2: Điền thông tin cá nhân
Số điện thoại
Phần 2: Điền thông tin cá nhân
Email
Phần 2: Điền thông tin cá nhân
Giới tính
Phần 2: Điền thông tin cá nhân
Công ty
Phần 3: Điền ngày sinh, công ty
Chức vụ
Phần 3: Điền ngày sinh, công ty
Ngày sinh nhật
Phần 3: Điền ngày sinh, công ty
Nội dung hiển thị
Dòng tiêu đề cho phần 2
Nội dung mời nhập ngày sinh
Dòng tiêu đề cho phần 3
Nội dung trên nút
Nút da cam cuối cùng
Với mỗi danh mục, người dùng có thể tích vào "Hiển thị ô nhập (hoặc ô chọn)" cho danh mục đó hiện lên trên điện thoại để khách hàng của người dùng nhập thông tin. Mỗi danh mục sau khi được chọn hiển thị sẽ cho phép người dùng lựa chọn rằng khách hàng có bắt buộc phải điền danh mục đó hay không.
Tại 2 danh mục: "Nội dung hiển thị" và "Nội dung mời nhập ngày sinh", người dùng sẽ phải nhập những nội dung hiện lên là các dòng chữ tiêu đề của từng phần điền thông tin (gồm phần 2: "Điền thông tin cá nhân" và phần 3: "Điền ngày sinh, công ty") đối với khách hàng.
Riêng danh mục "Nội dung trên nút" cho phép bạn điền nội dung hiện lên trên nút màu da cam với mục đích khiến khách hàng hiểu được đó là nút kết nối Wifi.
Sau mỗi lựa chọn của người dùng, các thay đổi sẽ được cập nhật ngay lập tức tại giao diện minh họa trên điện thoại ở bên phải. Sau khi hoàn tất việc thiết lập, nhấn vào nút “Lưu” để lưu thay đổi.

2. Trang chào mặc định

Tại mục "Trang chào mặc định", người dùng có thể thiết lập giao diện trang chào mặc định - hiển thị khi khách hàng đăng nhập vào Wifi:
Giao diện thiết lập trang chào mặc định
Tại đây người dùng sẽ điền thông tin hoặc tích vào các ô lựa chọn của danh mục mình muốn hiển thị trên điện thoại của khách hàng. Các danh mục đó bao gồm:
Danh mục
Chú ý
Hình thức hotspot
Chọn hình thức trong số các lựa chọn có sẵn
Trang chuyển hướng sau đăng nhập
Dẫn đường link trang chuyển hướng sau khi khách hàng ấn nút da cam để đăng nhập vào wifi
Nội dung hiển thị
Nhập nội dung muốn hiển thị với khách hàng
Nội dung trên nút
Điền nội dung trên nút da cam mà khách hàng ấn vào để đăng nhập Wifi
Bỏ qua trang đăng ký
Nếu tích chọn tức là khách hàng lần đầu vào wifi sẽ không chuyển hướng sang trang đăng ký thành viên
Yêu cầu mã truy cập
Nếu tích chọn thì sẽ hiện ra thanh thiết lập mã cho người dùng và khách hàng sẽ cần nhập mã đó truy cập Internet
Cài đặt nâng cao
Nếu tích chọn thì người dùng có thể điền thêm thông tin mã của Facebook Pixel và Google Pixel
Ảnh nền
Không bắt buộc
Ảnh trên giao diện
Có thể chọn nhiều ảnh từ thiết bị để hiển thị trên giao diện
Đặc biệt tại danh mục "Cài đặt nâng cao", tính năng nhập mã Pixel của Facebook và Google vào website chuyển hướng là điểm nổi bật của hệ thống Smart Wifi này. Đó là các công cụ mà Facebook hay Google cung cấp cho chủ website để thu thập dữ liệu từ các lượt truy cập, thao tác trên website, từ đó đưa ra những chiến lược bán hàng hay marketing thích hợp.
Tại các website thông thường, chủ website phải nhập đoạn mã vào dòng mã của website - 1 điều khá là phức tạp. Tuy nhiên tại thiết lập qua LOOP Smart Wifi này, người dùng chỉ cần copy đoạn mã (1 dãy số) rồi dán vào thanh yêu cầu nhập Facebook hoặc Google Pixel tại danh mục "Cài đặt nâng cao" này. Sau đó Pixel sẽ được áp dụng cho trang web chuyển hướng mà người dùng đã chọn ở trên.
Sau mỗi lựa chọn của người dùng tại mục "Trang chào" này, các thay đổi sẽ được cập nhật ngay lập tức tại giao diện minh họa trên điện thoại ở bên phải. Sau khi hoàn tất việc thiết lập, nhấn vào nút “Lưu” để lưu thiết lập trang chào mới.

3. Trang khảo sát

Tại mục này người dùng có thể thiết lập giao diện của trang khảo sát nhằm thu thập câu trả lời của khách hàng khi họ muốn kết nối vào wifi của cửa hàng.
Giao diện thiết lập trang khảo sát
Tại đây người dùng sẽ thiết lập trang khảo sát mới bằng việc điền thông tin vào các danh mục muốn hiển thị trên điện thoại của khách hàng. Các danh mục đó bao gồm như sau:
Danh mục
Lưu ý
Hình thức Hotspot
Chọn hình thức trong các lựa chọn có sẵn
Loại khảo sát
Chọn từ các lựa chọn có sẵn. Ví dụ: "Chấm điểm"
Câu hỏi
Ví dụ: “Bạn chấm cho sản phẩm X bao nhiêu điểm?”
Câu trả lời
Thiết lập tùy theo loại khảo sát
Trang chuyển hướng sau đăng nhập
Nhập URL trang mà khách hàng sẽ được chuyển
Ảnh nền
Chọn ảnh từ thiết bị
Kích hoạt
Tích chọn để kích hoạt trang khảo sát lập tức
Giải thích rõ hơn danh mục "Loại khảo sát" và "Câu trả lời", hệ thống cung cấp người dùng 3 lựa chọn về loại khảo sát gồm: Chọn một đáp án, chọn nhiều đáp án, chấm điểm. Với loại chọn một hoặc nhiều đáp án, người dùng sẽ thiết lập nội dung các đáp án để khách hàng chọn, còn với loại chấm điểm, người dùng sẽ chọn thang điểm (trong phạm vi 1-10) để khách hàng chọn điểm.
Các thay đổi được người dùng thiết lập sẽ được cập nhật ngay lập tức tại giao diện minh họa trên điện thoại ở bên phải. Sau khi hoàn tất việc thiết lập, nhấn vào nút “Lưu” để lưu thiết lập cho trang khảo sát, và nếu muốn cho trang hoạt động luôn trên hệ thống Smart Wifi hiển thị với khách hàng thì người dùng tích vào ô "Kích hoạt".

4. Trang chúc mừng sinh nhật

Tại mục này người dùng có thể thiết lập trang chúc mừng sinh nhật cho từng khách hàng có sinh nhật khi đăng nhập vào wifi của cửa hàng.
Giao diện thiết lập trang chúc mừng sinh nhật
Tại đây người dùng sẽ thiết lập trang chúc mừng sinh nhật với mỗi khách hàng bằng việc điền thông tin vào các danh mục muốn hiển thị trên điện thoại của khách hàng. Các danh mục đó bao gồm như sau:
Danh mục
Lưu ý
Hình thức Hotspot
Chọn hình thức trong các lựa chọn có sẵn
Tiêu đề
Ví dụ:“Chúc mừng sinh nhật bạn”
Nội dung hiển thị
Ví dụ: “Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng cửa hàng chúng tôi”
Trang chuyển hướng sau khi đăng nhập
Nhập URL trang mà khách hàng được chuyển hướng khi đăng nhập wifi
Kích hoạt
Tích chọn để kích hoạt luôn trang này
Ảnh nền
Bắt buộc. Chọn từ thiết bị
Các thay đổi được thiết lập sẽ hiện lên tại giao diện điện thoại minh họa bên phải. Nhấn “Lưu” để lưu các thiết lập của trang chúc mừng sinh nhật.

5. Trang chào theo ngày trong tuần

Tại mục này người dùng sẽ thiết lập trang chào khách hàng theo các ngày tùy chọn trong tuần khi họ đăng nhập vào wifi cửa hàng.
Giao diện thiết lập trang chào theo ngày trong tuần
Người dùng thiết lập trang chào theo ngày bằng cách điền thông tin vào các danh mục sau:
Danh mục
Lưu ý
Hình thức Hotspot
Chọn từ các hình thức có sẵn
Tiêu đề
Ví dụ: “Chào mừng khách hàng”
Nội dung hiển thị
Ví dụ: “Chúc quý khách thứ hai vui vẻ”
Trang chuyển hướng sau đăng nhập
Điền URL trang mà khách hàng được chuyển hướng
Ngày trong tuần
Chọn 1 ngày trong tuần (Bắt buộc)
Ảnh nền
Chọn ảnh từ thiết bị (Bắt buộc)
Kích hoạt
Tích chọn để kích hoạt trang lập tức
Các thay đổi được thiết lập sẽ ngay lập tức hiện lên giao diện điện thoại minh họa bên phải. Nhấn “Lưu” để lưu các thiết lập của trang chào theo ngày này. Sau đó, khi kích hoạt thì trang này sẽ hiện lên trên màn hình của khách hàng khi truy cập vào wifi cửa hàng tại từng ngày nhất định do người dùng đã chọn.

6. Trang chào theo giờ

Tại mục này người dùng sẽ thiết lập trang chào theo khung giờ nhất định trong ngày cho khách hàng khi đăng nhập vào Wifi cửa hàng.
Giao diện thiết lập trang chào theo giờ
Người dùng sẽ thiết lập trang chào theo giờ dựa vào các danh mục sau:
Danh mục
Lưu ý
Hình thức Hotspot
Chọn hình thức từ các lựa chọn có sẵn
Tiêu đề
Ví dụ: “Chào mừng quý khách”
Nội dung hiển thị
Ví dụ: “Chúc quý khách buổi chiều vui vẻ”
Trang chuyển hướng sau đăng nhập
Điền URL trang khách hàng được chuyển hướng
Từ khung giờ
Nhấn và chọn giờ phút theo thiết lập của hệ thống
Đến khung giờ
Nhấn và chọn giờ phút theo thiết lập của hệ thống
Ảnh nền
Bắt buộc. Tải lên từ thiết bị
Kích hoạt
Tích chọn để kích hoạt trang lập tức
Các thay đổi sẽ ngay lập tức hiển thị trên giao diện điện thoại minh họa ở bên phải. Nhấn “Lưu” để lưu các thiết lập người dùng vừa tạo. Sau đó, nếu được kích hoạt thì trang này sẽ hiện lên trên màn hình của khách hàng khi truy cập vào wifi cửa hàng tại từng khung giờ nhất định trong ngày do người dùng đã chọn.

7. Trang chào theo ngày

Tại mục này người dùng có thể thiết lập trang chào theo khoảng ngày hiển thị với khách hàng đăng nhập vào Wifi cửa hàng.
Giao diện thiết lập trang chào theo khoảng ngày
Người dùng sẽ thiết lập trang chào theo từng khoảng ngày (gồm nhiều ngày liên tục) bằng cách điền các danh mục sau:
Danh mục
Lưu ý
Hình thức Hotspot
Chọn hình thức từ các lựa chọn có sẵn
Tiêu đề
Ví dụ: “Chào mừng quý khách”
Nội dung hiển thị
Ví dụ: “Cảm ơn quý khách đã đến cửa hàng chúng tôi”
Trang chuyển hướng sau đăng nhập
Điền URL trang khách hàng được chuyển hướng
Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc
Nhấn vào ô ngày tháng năm và chọn theo lịch hệ thống cung cấp
Ảnh nền
Bắt buộc. Tải lên từ thiết bị
Kích hoạt
Tích chọn để kích hoạt trang lập tức
Các thay đổi sẽ ngay lập tức hiển thị trên giao diện điện thoại minh họa ở bên phải. Nhấn “Lưu” để lưu các thiết lập của trang chào theo ngày. Sau đó, nếu được kích hoạt thì trang này sẽ hiện lên trên màn hình của khách hàng khi truy cập vào wifi cửa hàng trong khoảng các ngày liên tiếp do người dùng đã chọn.

8. Trang chào theo tag khách hàng

Tại mục này người dùng có thể thiết lập trang chào theo tag khách hàng (có thể hiểu là tên của từng nhóm khách hàng do người dùng là chủ cửa hàng đặt) hiển thị với khách hàng khi họ đăng nhập vào wifi cửa hàng.
Giao diện thiết lập trang chào theo tag khách hàng
Người dùng sẽ thiết lập trang chào theo tag khách hàng theo các danh mục sau:
Danh mục
Lưu ý
Hình thức Hotspot
Chọn hình thức từ các lựa chọn có sẵn
Tiêu đề
Ví dụ: “Chào mừng quý khách”
Nội dung hiển thị
Ví dụ: “Cảm ơn quý khách đã đến cửa hàng chúng tôi”
Trang chuyển hướng sau đăng nhập
Điền URL trang khách hàng được chuyển hướng sau khi đăng nhập vào wifi
Tags
Lựa chọn tags khách hàng nhìn thấy trang này. Ấn vào dấu cộng để thêm tag mới với thông tin “Tên” và “Mô tả”
Ảnh nền
Bắt buộc. Tải lên từ thiết bị
Kích hoạt
Tích chọn để kích hoạt trang lập tức
Các thay đổi sẽ ngay lập tức hiển thị trên giao diện điện thoại minh họa ở bên phải. Nhấn “Lưu” để lưu các thiết lập người dùng vừa tạo. Sau đó, nếu được kích hoạt thì trang này sẽ hiện lên trên màn hình của khách hàng thuộc tags mà người dùng vừa tạo khi họ truy cập vào wifi cửa hàng.

9. Trang chào theo số lượt đến

Tại mục này người dùng sẽ thiết lập trang chào theo số lượt đến hiển thị với khách hàng khi đăng nhập vào wifi cửa hàng.
Giao diện thiết lập trang chào theo số lượt đến
Người dùng sẽ thiết lập trang theo các danh mục sau:
Danh mục
Lưu ý
Hình thức Hotspot
Chọn hình thức từ lựa chọn có sẵn
Tiêu đề
Ví dụ: “Chào mừng quý khách”
Nội dung hiển thị
Ví dụ: “Cảm ơn quý khách đã đến cửa hàng chúng tôi”
Trang chuyển hướng sau đăng nhập
Điền URL trang khách hàng được chuyển hướng
Chọn số lượt đến
Người dùng chọn khoảng tùy chọn từ 0 đến 100
Số lượt đến theo
Tích vào “Theo thương hiệu” hoặc “Theo từng cửa hàng”
Ảnh nền
Bắt buộc. Tải lên từ thiết bị
Kích hoạt
Tích chọn để kích hoạt trang lập tức
Các thay đổi sẽ ngay lập tức hiển thị trên giao diện điện thoại minh họa ở bên phải. Nhấn “Lưu” để lưu các thiết lập người dùng vừa tạo. Sau đó, nếu được kích hoạt thì trang này sẽ hiện lên trên màn hình của khách hàng với số lượt đến đạt mức người dùng vừa thiết lập khi họ truy cập vào wifi cửa hàng.
Cuối cùng, sau khi đã thiết lập 9 trang hiển thị với khách hàng đăng nhập vào wifi cửa hàng, người dùng sẽ thấy tại mỗi mục trong số 9 mục thiết lập trang đó là danh sách thông tin các trang đã được thiết lập. Người dùng có thể kích hoạt từng trang hoặc nhiều trang trong danh sách đó, hay chỉnh sửa thông tin của chúng hoặc loại bỏ.