Máy bán hàng cầm tay

Câu hỏi 1: Máy cầm tay có kết nối được với máy in quầy chế biến không?

Trả lời: Có, máy cầm tay của LOOP có thể kết nối với máy in quầy chế biến và cài đặt in hóa đơn cho bar/ bếp làm đồ.

Câu hỏi 2: Máy cầm tay không có mạng có dùng được không?

Trả lời: Hiện tại máy cầm tay có tính năng đặt đơn hàng ngoại tuyến, khi cửa hàng đột ngột bị mất mạng thì vẫn có thể đặt món và in ra hóa đơn, sau khi có mạng hệ thống sẽ tự động đồng bộ các đơn hàng ngoại tuyến đó để theo dõi.

Câu hỏi 3: Một cửa hàng dùng nhiều máy cầm tay thì có bị trùng lặp thông tin hay cản trở việc đặt món cho khách không?

Trả lời: Mỗi máy cầm tay được cài đặt đăng nhập với tài khoản riêng để tránh gây trùng lặp trong quá trình bán hàng.

Câu hỏi 4: Máy bán hàng cầm tay sử dụng pin hay sạc điện? Dùng khổ giấy bao nhiêu?

Trả lời: Máy bán hàng cầm tay của LOOP sử dụng sạc điện để hoạt động. Khổ giấy máy cầm tay là 57mm.

Last updated